Terminale płatnicze

Producent: PayTel

 

Terminal płatniczy za 0zł na rok!

W ramach promocji oferujemy:

0 zł za dzierżawę terminala płatniczego przez rok

0 zł kosztów trasakcji do 100.000 PLN

0 zł za instalację

0zł za szkolenie

 

  • Najważniejsze cechy

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa" to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce. Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.

Warunkiem przystąpienia przedsiębiorcy do programu jest:

  • Podpisanie umowy na akceptacje kart płatniczych.
  • Przez co najmniej 12 miesięcy przed podpisaniem umowy przedsiębiorca nie oferował usług płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, w tym w środowisku fizycznym oraz w ramach płatności on-line.
  • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach sieci handlowych, usługowych lub podobnych obejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.
  • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach franczyzy obejmującej więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.
  • Przedsiębiorca nie prowadzi działalności jako operator automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty itp.) w zakresie w jakim przystępuję do Programu.

Po 12 miesiącach dofinansowania obowiązują warunki cenowe określone w umowie nie krótszej niż 12 miesięcy zgodnej z aktualnym cennikiem PayTel.