Jakie zmiany - nowe rozporządzenie

Nowe Rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas rejestrujących na 2018 rok, zostało podpisane 27 grudnia i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z publikowanym przez nas wcześniej projektem dokumentu, nowe przepisy są w znacznej większości odbiciem regulacji z 2016 roku, które obowiązywały do końca 2017 roku. Pojawiły się jednak nowe grupy, które utracą zwolnienia. Najważniejsze zapisy nowego Rozporządzenia to:

    - utrzymany limit obrotu na poziomie 20.000 zł,
    - w zakresie zwolnień przedmiotowych, zaproponowano likwidację zwolnienia dla usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe, (pozycja 25 załącznika do obecnego rozporządzenia) z uwagi na zgłaszane sygnały dotyczące zaniżania obrotów przez podatników,
    - w zakresie określenia katalogu czynności, do których nie mają zastosowania żadne tytuły zwolnieniowe, mając na uwadze zgłaszane postulaty w rozporządzeniu zaproponowano objąć obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:
    a)     usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
    b)     usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
    c)      usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

    - w/w czynności zwolnienie ze stosowania kas fiskalnych tracą z dniem 31 marca 2018 roku,
    - ustawodawca szacuje się, że utrata zwolnienia obejmie około 3,8 tys. podatników.

źródło: www.novitus.pl

« wróć